Colofon

Het Wijde Wormer Journaal is een uitgave van:

Stichting Wijde Wormer Journaal

Redactie:
E-mail
redactie@wijdewormerjournaal.nl
Postadres:
Noorderweg 135A

Advertenties:
Peter Nellen
advertenties@wijdewormerjournaal.nl

Voorzitter:
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

Fotografie:
Dick Hartog
tel: 06 10810124
www.dickhartog.nl

Penningmeester:
Michel Groot
Bankrekening: NL42INGB0003610962
t.n.v.: St. Wijde Wormer Journaal
penn@wijdewormerjournaal.nl

Secretariaat:
vacature
secr@wijdewormerjournaal.nl

Redactie:
Michiel Bormans
Barbara Bouwman
Wendy Bosker
Roy Buijze, hoofdredacteur
Mike Groot, website beheerder
Dick Hartog, fotografie
Loes Michels
Peter Nellen
Gert Oskam
René Provoost
Mark van de Weijer

 

Druk
Le Detail Uitgevers, Zaandam

Auteursrechten voorbehouden