Colofon

Het Wijde Wormer Journaal is een uitgave van:

Stichting Wijde Wormer Journaal

Redactie:
E-mail
redactie@wijdewormerjournaal.nl
Postadres:
Noorderweg 135A

Advertenties:
Ben Zandvliet
0299 428364
advertenties@wijdewormerjournaal.nl

Voorzitter:
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

Fotografie:
Siem van den Brom
tel:. 0299 420663 of o6 20368607
www.de-neckers.eu

Dick Hartog
tel: 06 10810124
www.dickhartog.nl

Penningmeester:
Michel Groot
0299 428211
Bankrekening: NL42INGB0003610962
t.n.v.: St. Wijde Wormer Journaal
penn@wijdewormerjournaal.nl

Secretariaat:
Evelien Kikkert
0299 431197
secr@wijdewormerjournaal.nl

Redactie:
Hans van Weely
Mark van de Weijer
Lucas van de Weijer (jeugd)
Gert Oskam
Jill van Geenen
Arie Bierhaalder
Irma van der Stouwe
Peter Nellen

 

Druk
Le Detail Uitgevers, Zaandam

Auteursrechten voorbehouden