Colofon

Het Wijde Wormer Journaal is een uitgave van:

Stichting Wijde Wormer Journaal

Redactie:
E-mail
redactie@wijdewormerjournaal.nl
Postadres:
Noorderweg 135A

Advertenties:
Ben Zandvliet
0299 428364
advertenties@wijdewormerjournaal.nl

Voorzitter:
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

Fotografie:
Dick Hartog
tel: 06 10810124
www.dickhartog.nl

Penningmeester:
Michel Groot
Bankrekening: NL42INGB0003610962
t.n.v.: St. Wijde Wormer Journaal
penn@wijdewormerjournaal.nl

Secretariaat:
Evelien Kikkert
0299 431197
secr@wijdewormerjournaal.nl

Redactie:

Roy Buijze (hoofdredacteur)
Mike Groot (website)
Arthur Keur
Mark van de Weijer
Gert Oskam
Arie Bierhaalder
Peter Nellen
René Provoost

 

Druk
Le Detail Uitgevers, Zaandam

Auteursrechten voorbehouden